โชว์คาบาเร่ต์

HANUMAN CABARET SHOW

คาบาเร่ต์ที่ถ่ายทอดโดยคนรุ่นใหม่ประสานกับความเป็นวรรณกรรม และ วรรณคดีในรูปแบบต่างๆ

เพื่อให้คาบาเร่ต์ของเราสามารถสัมผัสเข้ากับทุกเพศ ทุกวัน เลือกสัมผัสด้วยตัวคุณเอง

 

ติดต่อศูนย์บริการนักท่องเที่ยวหนุมานนคร โทร 081 7272 500


Visitors: 13,778